Modul 2 opgave: Udsnit – Munden

Modul 2 opgave (studieprodukt 1)

Opgaveformuleringen lyder som følger

Studieprodukt 1

Vælg et emne i gruppen, som I vil studere. Hver studerende vælger et tema med relation til det valgte emne. Hver studerende udfører et produkt svarende til 20 slides (power point, hjemmeside eller anden digital aflevering). Der skal medfølge skriftlige/refleksion kommentarer til det materiale man afleverer. Hvad er det for et emne og tema man har valgt?, hvilken relevans har dette tema for en given skoleklasse, der kan forventes at arbejde med temaet i faget billedkunst? Hvordan kan det udvalgte materiale bidrage til elevers læring?

Min gruppe har valgt emnet UDSNIT
Herunder har jeg valgt temaet MUNDEN


Hvorfor temaet munden

Antroblik
Munden er så centralt et udsnit af mennesket. I samtale med andre er det altid munden vi fokuserer mest på. Det er munden vi først koncentrere os om, når vi er spæde. Og munden spædbarnet sanser verden med, vurderer fremmede på og kommunikerer med.

Man kan gennemskue mange følelser og state-of-minds gennem blot at kigge på munden og dens udtryk. Munden er altafgørende i forhold til vores overlevelse – havde vi ikke en mund, var der ingen mennesker på jorden 🙂

I forbindelse med min research-proces åbner der sig hele tiden nye muligheder for sammensætninger af munde. Et uendeligt projekt at begive sig ud i, så her kommer kun et udsnit af alle de mange gode muligheder der ligger i temaet MUNDEN.

Formalistisk blik
Kvadratiske billeder hvor munden er det gennemgående motiv i “close up”, iøvrigt placeret som centrum i billedet.
Herunder kan der så igen laves yderligere rettesnore i en undervisningssammenhæng.
F.eks. en gennemgående farve, sort/hvid billeder sat op imod ét farvebillede, samme genstand ved alle munde, eller munde som er hinandens modsætninger.
I en undervisningssammenhæng tænker jeg, at jo mere eleverne selv opdager hvor meget disse formalistiske rettesnore ændre på billedernes sammenhængende betydning, jo mere får de ud af opgaven. Derfor forestiller jeg mig, at man som lærer er der, for at kunne inspirere dem til at anvende disse forskellige rettesnore.

Munden

Børn spiser

I min research efter børn der spiser har jeg opdaget mange facetter af barnet og indtagelse af føde;
Nogle børn ser ud til at forbinde mad med glæde og velbehag
– andre ser ud somom de skal have det overstået
– andre igen ser ud til at være grådige/desperate (det antager man hurtigt)
– og andre ser ud somom de slet ikke registrer at der kommer mad ind i munden på dem (som om deres livsglæde allerede er mindre udtalt. Sagt med andre ord: spisningen er automatiseret).

Piller jeg to af børnebillederne ud og sætter dem op i kontrast til hinanden får de pludselig en ny betydning:

Man kunne f.eks. sige

KONTROLLERET vs. FRI

eller

PÆN vs. BESKIDT

Og sådan kunne man blive ved…

 

Amerikas præsiden konsumerer

Den overvældende række af spisende Obama’er har forskellige interessante vinkler;
Man kan i overført betydning hentyde til, hvordan han konsumerer (i stor stil) frem for at bidrage – det er jo så til diskussion, hvorvidt han gør det ene eller det andet, eller om han gør lidt af begge dele.
Det er sjældent man ser præsidenten i en så privat situation, og man har også fornemmelsen af at snage i hans privatliv ved at finde billeder af en spisende Obama frem.
De spisende munde virker, ved netop at fokusere på munden, vulgære eller frastødende og Obama bliver opfattet som lidt grådig og også forvrænget.

 

Sætter man Obama op overfor et barn der spiser kommer der en ny betydning:

Man kunne f.eks sige

TIL AT VOKSE vs. TIL AT OPRETHOLDE

GOD LIVSSTIL vs. DÅRLIG LIVSSTIL

Eller måske ‘børn har et sundt væsen – voksne konsumerer’

 

Angst

Jeg har ledt efter munde der repræsenterer angst.
Her kommer 3 munde der måske virker bekendte:

 

Mundene er Hitlers og repræsentere en grufuld del af menneskehedens historie – og måske netop på grund af mundens retoriske overtalelsesevner af en hel nation!
Man kunne i en undervisningssammenhæng arbejde i munde, hvor man kombinerer disse med et fremmedelement, der forstærker ideen med mundene. Følgende er et eksempel:

Hajmunden kan måske forstærke ideen. At den ikke er i sort/hvid giver måske endda rækken af munde en ekstra dimension; noget nutidigt knyttet til hvad Hitler repræsenterer… (man kunne også gøre den sort/hvid)
Man kan filosoferer længe over dette…

Her kommer en anden række munde der typisk repræsenterer angst:

Tre af billederne er lidt typiske, hvorimod der er ét der skiller sig ud og for billedrækken knyttet til virkeligheden. Billedet af det sårede barn kunne være, et foto en elev havde medbragt i en billedkunst-sammenhæng. Eleven kunne med en række andre billeder af det samme udsnit udtrykke eller forstærke eget budskab.

 

Til slut lidt mere positive munde

Tre smil. To kendte munde. Én fattig mund.
Disse tre billeder har mange gode ting gemt i sig, som man kunne arbejde med.

Følgende kommer yderligere en idé til en sammensætning:

Forskellige måder at forholde sig til tabte tænder på. Ungdom vs. ælde (for ikke at nævne fattigdom).

 

Arbejdet med munde har utallige muligheder for reflektion over billeder og deres mening og udtryk. Alle sammen kan bidrage til større grad af forståelse for at billeder uudtalt kommunikerer, at de kan give et stort bidrag til tanker omkring store spørgsmål og at billeders kommunikations-niveau i mange sammenhænge kan sige mere end tusind ord.
Det har været en rigtig spændende og udvidende opgave at kaste sig ud i, og at jeg har skullet se opgaven i en mulig undervisningssammenhæng, har givet arbejdet så meget mere.

 

Og sidst: to kys med meget forskellige udtryk for kærlighed – og alligevel er de to munde meget ens… (hvorfor…)

 

Modul 2 – skriftlig opgave (studieprodukt 2)

Nedenfor kan du klikke dig ind til en PDF-version af den skriftlige del af opgaven:

2. studieprodukt UDSNIT – Maj-Britt, Vibeke, Anna og Anna Solveig

Advertisement
%d bloggers like this: